Anketa Horác

V tradiční divácké anketě Horác mohou příznivci našeho divadla každoročně hlasovat pro své oblíbené herce a herečky, inscenaci a výpravu. 

Dnem 22. 4. 2023 vyhlašuje Horácké divadlo 29. ročník ankety Horác za sezónu 2022/2023.

Hlasování probíhá pouze fyzicky v divadle, kde jsou ve foyer, případně v pokladně, připraveny hlasovací lístky i schránka na jejich odevzdání. Vyplněné anketní lístky je možné odevzdat také uvaděčkám či v pokladně. Hlasování trvá až do 30. 6. 2022, po jeho ukončení budou z hlasujících diváků vylosováni tři výherci předplatného na příští sezónu. 

Na hlasovacích lístcích můžete vybírat:

Inscenace 83. sezóny

Michal Skočovský:  Klaunova cesta ze Země a Měsíc, režie: Michal Skočovský, Zetel a kol., premiéra 3. 9. 2022

Erich Kästner, Roman Sikora: Fabian, režie: Martin Tichý j. h., premiéra 15. 10. 2022

Ingmar Bergman, Zbyněk Černík, Jakub Čermák, Jaroslav Čermák: Šepoty a výkřiky, režie: Jakub Čermák j. h., premiéra 10. 12. 2022

Zetel, Mario Buzzi, Jaroslav Čermák: Nad Sázavou, režie: Zetel, premiéra 18. 2. 2023

Dodo Gombár: Popel na křídlech Suzanne Renaud, režie: Dodo Gombár j. h., premiéra 22. 4. 2023

Výprava 83. sezóny

Klaunova cesta ze Země a Měsíc, scéna Michal Skočovský, kostýmy Lucie Špalková j. h.

Fabian, scéna Pavel Borák j. h., kostýmy Markéta Sládečková j. h.

Šepoty a výkřiky, scéna Pavlína Chroňáková j. h., kostýmy Martina Zwyrtek j. h.

Nad Sázavou, scéna a kostýmy Eva Jiřikovská j. h.

Popel na křídlech Suzanne Renaud, scéna a kostýmy  Adéla Szturcová j. h.

Herec 83. sezóny 

Stanislav Gerstner, Vít Hofmann, Zbyšek Humpolec, Marián Chalány, Jiří Juráš j. h., Josef Kundera, František Maňák, Lukáš Matěj, František Mitáš, Petr Soumar, Zdeněk Stejskal, Milan Šindelář j. h., Ondřej Šípek, Jakub Škrdla

Herečka 83. sezóny

Barbora Bezáková, Alžběta Mrva Bohdanová j. h., Šárka Čermáková, Stanislava Hajduková, Svetlana Hruškociová, Eva Kaplerová j. h., Gabriela Schottnerová j. h., Taťána Schottnerová j. h., Lenka Schreiberová, Lucie Sobotková


Za 83. divadelní sezónu vyhlašuje Horácké divadlo rovněž Cenu za výjimečný umělecký výkon pro interpreta, jehož vybere odborná porota. 

Za 83. sezónu budeme vyhlašovat také cenu za největší sympatie na divadelním facebooku, pro své oblíbené umělce můžete hlasovat na našem profilu během června 2023.

Slavnostní vyhlášení a předání cen divácké ankety Horác i Ceny odborné poroty proběhne 10. 11. 2023.

Pravidla hlasování ↓ Minulé ročníky ankety ↓

Vítězové posledního, 28. ročníku ankety Horác

Výprava sezóny

scéna a kostýmy Eva Jiřikovská j. h.

Herec sezóny

Lukáš Matěj

Herečka sezóny

Lenka Schreiberová

Cena odborné poroty

Jakub Škrdla

Horác Facebooku

Ondřej Šípek

Pravidla hlasování

HLASOVAT MŮŽE každý návštěvník HDJ starší 15 let, který v průběhu sezóny zhlédl alespoň dvě různé noiminované inscenace.

ANKETNÍ LÍSTEK vyplňuje respondent osobně v celém rozsahu a vrací ve stanoveném termínu zpět HDJ prostřednictvím hlasovací schránky umístěné během představení ve foyer, do rukou pokladní v prodeji vstupenek či uvaděček, nebo poštou na dresu divadla.

HLASOVÁNÍ se nesmí účastnit zaměstnanci HDJ. V každé kategorii může být označen pouze jeden titul či osobnost. Anketní lístky, které budou vyplněny v rozporu s těmito pravidly, nebudou do výsledků ankety započítány.

ANKETNÍ LÍSTKY BUDOU SLOSOVÁNY a tři vylosovaní hlasující, kteří správně vyplnili anketní lístek a hlasovali ve všech kategoriích, vyhrávají předplatné.

UZÁVĚRKA vyplněných anketních lístků je vždy 30. června. 

 

Minulé ročníky ankety

Podívejte se, kdo zabodoval v minulých ročnících ankety Horác.