Zkušebna

Zkušebna

Vyzkoušejte si...

Zkušebna je projektem Horáckého divadla v Jihlavě, které vedle své stávající umělecké činnosti vytvořilo volnočasovou a  vzdělávací platformu, která je  jeho plnohodnotnou součástí. Vychází z potřeby ustavit divadlo nejen jako instituci, která má svůj společenský význam a dopad, ale i jako prostředek vzdělávání a výchovy. Zkušebna je nedílnou součástí našeho divadla, využívá všech technických, prostorových a personálních možností Horáckého divadla a slouží k prohloubení vnímání divadla jako kolektivního performativního umění, v němž každý účastník a aktér, každý jednotlivec, má své místo a má také možnost svobodně sdělovat své myšlenky na základě hlubokého porozumění tématu, interpretovat a volně tvořit za pomoci nabytých dovedností.

Program ve Zkušebně tvoří kurzy pohybové a divadelní výchovy, jednotlivé workshopy s profesionály z oblasti scénografie, hudby, nebo například režijní konzultace. V rámci Zkušebny vznikají specifická edukativní představení a v prostoru Zkušebny je dostupná také služba "Hlídání dětí"