Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů, zřizovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, telefon: 564 602 111, 564 602 100, fax: 564 602 420, email: [email protected]IČO: 70890749

Od 25. května 2018 je v účinnosti nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR), které aktualizuje pravidla pro zpracování osobních údajů. Připomínáme odkaz na některé naše dokumenty, které by vás v této souvislosti mohly zajímat: https://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/47/gdpr/. V případe dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů kontaktujte referenta správy osobních údajů – Veroniku Hájkovou, [email protected].