Plánky hledišť

PLÁNEK HLEDIŠTĚ VELKÉ SCÉNY
Plánky hledišť

 1. CENOVÉ PÁSMO
řada 1 - 8, lóže 104 - 109, lóže 204 - 210

2. CENOVÉ PÁSMO
řada 9 - 11, lóže 103 a 110, lóže 203 a 211, lóže 304 - 307

 3. CENOVÉ PÁSMO
lóže 101 a 102, lóže 111 a 112, lóže 201 a 202, lóže 212 a 213, lóže 301 - 303, lóže 308 - 310, přístavky

 SEDADLA PRO ZTP a SLUŽEBNÍ SEDADLA
rezervace sedadel pouze na pokladně

HLEDIŠTĚ MALÉ SCÉNY A ZKUŠEBNY

Hlediště obou alternativních scén se staví dle programu, nemají pevně dané rozložení. Vstupenky se na obě scény prodávají bez určení místa za jednotné vstupné. Na obou scénách je možné využít elevaci, kapacita malé scény je do 85 diváků, kapacita Zkušebny do 50 diváků.