Kurzy pro veřejnost

Horácké divadlo vedle své hlavní umělecké činnosti vytvořilo vzdělávací platformu "Zkušebna", která vychází z potřeby ustavit divadlo nejen jako instituci se společenským a kulturním významem, ale i jako prostředek vzdělávání a výchovy. Každou divadelní sezónu vypisujeme pro veřejnost dvousemestrální kurzy divadelní a pohybové výchovy.
Kurzy pohybové a divadelní výchovy

Nabídka kurzů divadelní a pohybové výchovy

na školní rok 2021/22


Začátek kurzů je 13. září 2021, konec 29. května 2022.

Vzhledem k omezenému počtu míst je nutná přechozí registrace. Zodpovědná osoba: Denisa Musilová, T: 736 166 934, email [email protected].

 

Kurzy na Zkušebně HDJ jsou nedílnou součástí našeho divadla, využívají všech technických, prostorových a personálních možností divadla a slouží k prohloubení vnímání divadla jako kolektivního performativního umění, v němž každý účastník a aktér, každý jednotlivec, má své místo a má také možnost svobodně sdělovat své myšlenky na základě hlubokého porozumění tématu, interpretovat a volně tvořit za pomoci nabytých dovedností. 

Naším cílem je prohlubovat znalosti o divadelním umění a komplexně rozvíjet dovednosti a talent jednotlivých účastníků. Zkušebna neslouží výhradně pro adepty uměleckých profesí a budoucí profesionály v těchto oborech. Cílem studia je komplexní rozvíjení sociálních, osobnostních, pohybových, rétorických i technických dovedností k utváření etických i estetických hodnot, a to nejen v rámci divadelních a múzických umění. Program ve Zkušebně vedou lektoři z řad profesionálů.