Kurzy pro veřejnost

Kurzy na Zkušebně jsou nedílnou součástí našeho divadla, využívají všech technických, prostorových a personálních možností divadla a slouží k prohloubení vnímání divadla jako kolektivního performativního umění, v němž každý účastník a aktér, každý jednotlivec, má své místo a možnost svobodně sdělovat své myšlenky na základě hlubokého porozumění tématu, interpretovat a volně tvořit za pomoci nabytých dovedností. 
Kurzy pohybové a divadelní výchovy

Nabídka kurzů pro veřejnost na školní rok 2022/23

Otevřené hodiny začínají v týdnu od 12. 9. 2022, pravidelné kurzy začínají od 19. 9. 2022.

V nabídce níže najdete také jednorázové kurzy, dílny a workshopy.

Do pravidelných kurzů se lze přihlásit i v průběhu semestru.

Zodpovědná osoba: Anna Korba Vanacká, T: 733 781 291, email [email protected].

 

Další jednorázové kurzy, dílny, workshopy, které pro vás připravujeme:

Tvůrčí psaní - Napiš to!

Víkendové kurzy přípravy na umělecké školy

Kurzy pro rodiče s dětmi CONTAKIDS

Zpívánky

Dílny k jednotlivým představením

HDJ To chceš! - kreativní dílna pro teens

Balet pro dospělé