Kurzy pro veřejnost

Kurzy na Zkušebně jsou nedílnou součástí našeho divadla, využívají všech technických, prostorových a personálních možností divadla. Slouží k prohloubení vnímání divadla jako kolektivního performativního umění, v němž má každý účastník své místo a možnost svobodně sdělovat své myšlenky na základě hlubokého porozumění tématu. Interpretovat a volně tvořit za pomoci nabytých dovedností. 
Kurzy: divadelní a pohybové

Nabídka kurzů pro veřejnost na školní rok 2023/24

Otevřené hodiny začínají v týdnu od 18. 9. 2023, pravidelné kurzy začínají od 25. 9. 2023. Do pravidelných kurzů se lze přihlásit i v průběhu semestru.

Zodpovědná osoba: Anna Korba Vanacká, T: 733 781 291, email [email protected].

 

Příměstské tábory

Informace viz Jednorázové kurzy (níže), přihláška:

 

Další jednorázové kurzy, dílny, workshopy, které pro vás připravujeme:

Tvůrčí psaní - Napiš to!

Víkendové kurzy přípravy na umělecké školy

Kurzy pro rodiče s dětmi CONTAKIDS

Zpívánky

Dílny k jednotlivým představením

HDJ To chceš! - kreativní dílna pro teens