Kontakt

Ústředna

+420 567 161 000

Lidé
divadla

Kontakty
Podatelna
Komenského 1359/22, 586 47 Jihlava
[email protected]
adresa datové schránky: 33ykkjq
  Dokument v digitální podobě lze doručit:
 • prostřednictvím informačního systému datových schránek maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu příslušné podatelny – maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB
 • na přenosném technickém nosiči dat
  • Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě:
 • jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání, pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním  a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami
 • dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech PDF ( verze 1,7 a vyšší) PDF/A (ISO 19005), DOC/DOCX a XLS/XLSX
 • přípustným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na příslušné podatelně
  • Postup v případě zjištění závad u přijatého podání:
 • pokud dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný , nelze jej zobrazit ( není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných MDZ), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém MDZ přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li MDZ schopen určit odesílatele nebo nepodaří-li se MDZ ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, MDZ dále dokument nezpracovává.
 • Adresa

  Horácké divadlo Jihlava, p.o.
  Komenského 1359/22
  586 47 Jihlava

  Fakturační údaje

  IČO: 00094811
  DIČ: CZ00094811
  ID datové schránky: 33ykkjq

  Ředitelství

  Ondrej Remiáš
  ředitel divadla
  567 161 004 [email protected]
  Eva Finková
  asistentka ředitele
  567 161 003 [email protected]

  Umělecký úsek

  Michal Zetel
  umělecký šéf
  567 161 050 [email protected]
  Jaroslav Čermák
  dramaturg
  567 161 068 [email protected]
  Barbora Jandová
  dramaturgyně
  567 161 068 [email protected]
  Denisa Musilová
  choreografie, produkce uměleckých projektů
  736 166 934 [email protected]
  Gabriela Schottnerová
  tajemnice souboru
  608 217 643 [email protected]

  Zkušebna

  Anna Korba Vanacká
  produkční Zkušebny
  733 781 291 [email protected]

  PR & marketing

  Ruth Denčevová
  marketing, PR
  734 537 370 [email protected]

  Obchod

  Petr Bača
  vedoucí obchodního oddělení, pronájmy, celá představení
  731 638 573 [email protected]
  Denisa Morkusová
  předplatné, hromadné objednávky (MŠ a I. st. ZŠ)
  567 161 092, mobil 737 971 265 [email protected]
  Eva Urbánková
  předplatné, hromadné objednávky (II. st. ZŠ a SŠ, organizované skupiny)
  567 161 049 [email protected]

  Pokladna

  Veronika Fuksová
  prodej vstupenek, předplatné
  567 161 014 [email protected]
  Miroslava Poláčková
  prodej vstupenek, předplatné
  567 161 014 [email protected]

  Ekonomické oddělení

  Veronika Hájková
  vedoucí ekonomka
  567 161 061 [email protected]
  Iva Němečková
  personální oddělení, mzdová účtárna
  567 161 058 [email protected]
  Irena Svobodová
  provozní účtárna
  567 161 060 [email protected]
  Jana Šteflová
  účtárna, hlavní pokladna
  567 161 059 [email protected]

  Provoz

  Miroslav Prášek
  majetková správa
  567 161 062 [email protected]
  Tomáš Rychetský
  stage manager
  603 824 612 [email protected]
  Pavel Severin
  inspektor jeviště
  567 161 017 [email protected]