Popel na křídlech Suzanne Renaud

Suzanne Renaud a její příběh, poezie i zákruty její duše oscilující mezi milovanou Francií a nehostinnou Vysočinou, nahlédnuté autorem a režisérem Dodo Gombárem.

O inscenaci

Jméno francouzské básnířky (1889 – 1964) je nedělitelně spjato se jménem jejího muže, básníka a výtvarníka Bohuslava Reynka (1892 - 1971), za kterého se v roce 1926 ve francouzském Grenoblu provdala. Zatímco je ovšem Reynek osobností známou, jeho žena zůstávala dlouho ve stínu.

Právě ona je tím nejsilnějším a nejznělejším hlasem hovořícím o tiché a obětavé síle žen (a manželek), které se staly oporou a samozřejmou součástí svých slavných mužů. Životní příběh Suzanne Renaud zrcadlí hned několik přitažlivých témat - obrovskou sílu obětavé duše, souznění dvou básnických osobností, ale i nepochopení a disharmonii. Vytržení z kořenů, šťastný život mezi Grenoblem a Petrkovem a pozdější několikanásobný exil. Vysočina jako domov i vyhnanství. Nemožnost I nutnost psát. A v první řadě pak láska a pokora jako světlo vysvobozující z přítmí. 

Titul přesně tematicky zasazený jak do kontextu příští sezóny, tak do kontextu výše jmenovaných inscenací z repertoáru HDJ, připravuje přední československý režisér a dramatik Dodo Gombár, který se poprvé setkal se souborem HDJ a s jihlavským publikem při práci na své inscenaci Martinů – Česká rapsodie Bohuslavova. 

 

 

22. 4. 2023

premiéra

Velká scéna

Autoři

Dodo Gombár

Tvůrci

režie

Dodo Gombár j. h.