Výstavy v divadle

Divadelní galerie V suterénu i další prostory divadelních budov jsou často využívány k pořádání výstav pro diváky. Orientujeme se zejména na edukační výstavy, které souvisí a doplňují témata zpracovávaná na našich scénách. Další alternativní výstavní prostor Blueroom Gallery je pak ve správě kurátora Aleše Kauera a je změřen na výtvarné prostorové instalace.
Výstavy v divadle

Do protor galerie V suterénu je možné sestoupit po schodech z foyer velké scény. Blueroom Gallery najdete vedle vstupu do Divadelního klubu. 

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

Martinů obrázky kreslící

divadelní galerie V suterénu

Výstavu, kterou jsme uvedli u příležitosti premiéry autorské hry Dodo Gombára Martinů – Česká rapsodie Bohuslavova 5. 9. 2020, laskavě zapůjčilo Městské muzeum a galerie v Poličce - Centrum Bohuslava Martinů, s nímž jsme úzce spolupracovali při přípravě inscenace. 

   

„Jde na první pohled sice o naivní a neumělé obrázky – ty však hýří vtipem a dokládají Martinů výborný pozorovací talent a schopnost zachytit a s humorem zhmotnit to, co by slovy nevyjádřil.“ Monika Holá, kurátorka výstavy