Výstavy v divadle

Prostory divadelních budov jsou často využívány k pořádání výstav pro diváky. Orientujeme se zejména na edukační výstavy, které souvisí a doplňují témata zpracovávaná na našich scénách. Další alternativní výstavní prostor Blueroom Gallery u vstupu do Divadelního klubu je pak ve správě kurátora Aleše Kauera a je změřen na výtvarné prostorové instalace.
Výstavy v divadle