Poklekni před duší

„Básníci Vysočiny - Reynek, Deml, Březina, Váchal, Hejda, Renaud, Jirous... To je armáda slova, které je možno milovati. Pluk v boji o duši ze Staré říše.” Martin Františák, režisér
Dravý a svébytný autorský rukopis Martina Františáka, autora a režiséra v jedné osobě, zpracovává dramatickou formou neoblomnou pevnost vesmíru Josefa Floriana a krajiny Staré Říše s ním spjaté, stejně jako tajemství jejich duší.

Hrajeme

15/10 10:00
Poklekni před duší
VEŘEJNÁ GENERÁLKA
Velká scéna
16/10 19:00
Velká scéna
sk. P (3. hra)
18/10 19:00
Velká scéna
sk. A (3. hra)

O inscenaci

Horácké divadlo pod vedením předního současného českého dramatika a režiséra Martina Františáka uvede, mj. při příležitosti nadcházejícího 80. výročí úmrtí Josefa Floriana, původní text napsaný přímo pro naše jeviště. V pokračování setkání s osobnostmi spjatými s duchem a historií našeho kraje, se tentokrát zaměříme na osobnost a dílo Josefa Floriana, jenž ve svém nakladatelství Dobré dílo ve Staré Říši soustředil na počátku 20. století neskutečné množství tvůrčí energie a vytvořil kulturní centrum, které svým přínosem a odkazem nemá v měřítku nejen našeho kraje obdoby.

Nejednoznačná osobnost Josefa Floriana, pohybujícího se na neustálé hraně bídy a kritických šarvátek, plného zarputilého odhodlání, k sobě soustředila a přitahovala tvůrčí osobnosti z řad předních (nejen) katolických překladatelů, básníků, spisovatelů a výtvarníků jako byli Jakub Deml, Bohuslav Reynek, Jan Čep, Josef Váchal či Josef Čapek. Díky Florianovu úsilí se do Čech dostaly překlady soudobých světových literátů, básníků a filozofů.

 

16. 10. 2021

premiéra

Velká scéna

2:20 hod

[s 20 min. pauzou]

Autoři

Martin Františák

Tvůrci

režie

Martin Františák

scéna

Jaroslav Čermák st. j. h.

kostýmy

Eva Jiřikovská j. h.

hudba

Ivan Acher

inspice

Gabriela Schottnerová

nápověda

Taťána Schottnerová