Poklekni před duší

„Básníci Vysočiny - Reynek, Deml, Březina, Váchal, Hejda, Renaud, Jirous… To je armáda slova, které je možno milovati. Pluk v boji o duši ze Staré Říše.” Martin Františák
Horácké divadlo pod vedením předního českého dramatika a režiséra Martina Františáka uvede jeho původní text napsaný přímo pro naše jeviště. Dravý a svébytný autorský rukopis Martina Františáka zpracovává dramatickou formou neoblomnou pevnost vesmíru Josefa Floriana a krajiny Staré Říše s ním spjaté.

Hrajeme

Út 25/1 17:00
Poklekni před duší
Z DŮVODU ZRANĚNÍ HERCE ZRUŠENO!
Velká scéna
sk. M (3. hra)
Velká scéna
sk. M (3. hra)
So 12/2 19:00
Poklekni před duší
Velká scéna
sk. G (3. hra)
Velká scéna
sk. G (3. hra)
St 9/3 19:00
Poklekni před duší
Velká scéna
sk. D (4. hra)
Velká scéna
sk. D (4. hra)

O inscenaci

Josef Florian ve svém nakladatelství Dobré dílo ve Staré Říši soustředil na počátku 20. století neskutečné množství tvůrčí energie a vytvořil kulturní centrum, které svým přínosem a odkazem nemá v měřítku nejen našeho kraje obdoby.

Vystudovaný pedagog, který se bouřil proti tupému memorování a soudobému školskému systému, se po letech učitelské praxe vrátil do rodné Staré Říše ve chvíli, kdy rozmýšlel, jak dál nasměrovat svůj osud. Ovlivněn četbou francouzského katolického radikála Léona Bloye a v duchu jeho myšlenky „kdo nejedná, je zbabělec" v něm vzklíčila myšlenka na založení nakladatelství, které mělo pozdvihnout upadající kvalitu katolické tvorby. Tímto rozhodnutím začala pro českou kulturu jedna ze zásadních a unikátních etap.

Nejednoznačná osobnost Josefa Floriana, pohybujícího se na neustálé hraně bídy, kritických šarvátek a zejména zarputilého odhodlání, k sobě soustředila a přitahovala tvůrčí osobnosti z řad předních (nejen) katolických překladatelů, básníků, spisovatelů a výtvarníků jako byli Jakub Deml, Bohuslav Reynek, Jan Čep, Josef Váchal či Josef Čapek. Díky Florianovu úsilí se do Čech dostaly překlady soudobých světových literátů, básníků a filozofů.

 

16. 10. 2021

premiéra

Velká scéna

2:20 hod

[s 20 min. pauzou]

Galerie

Autoři

Martin Františák

Tvůrci

Režie

Martin Františák j. h.

Scéna

Horký stín – Jaroslav Čermák st. j. h. / Hynek Petrželka j. h.

Kostýmy

Eva Jiřikovská j. h.

Hudba

Ivan Acher

Pohybová spolupráce

Tomáš Rychetský

Představení řídí

Gabriela Schottnerová

Napovídá

Taťána Schottnerová