Poklekni před duší

„Básníci Vysočiny - Reynek, Deml, Březina, Váchal, Hejda, Renaud, Jirous… To je armáda slova, které je možno milovati. Pluk v boji o duši ze Staré Říše.” Martin Františák
Horácké divadlo uvedlo pod vedením předního českého dramatika a režiséra Martina Františáka jeho původní text napsaný přímo pro naše jeviště. Dravý a svébytný autorský rukopis zpracovává dramatickou formou neoblomnou pevnost vesmíru Josefa Floriana a krajiny Staré Říše s ním spjaté.

O inscenaci

Josef Florian ve svém nakladatelství Dobré dílo ve Staré Říši soustředil na počátku 20. století neskutečné množství tvůrčí energie a vytvořil kulturní a vědní centrum, které svým významem dalece přesahovalo hranice kraje. Téměř čtyři dekády vydavatelské a překladatelské činnosti vedené konceptem Archy vědění, jehož nejznámější součástí byla tvorba českých katolických básníků a světových filozofů, bylo komunistickým režimem vesměs zcenzurováno a odkaz Dobrého díla měl být z historie vymazán.

V úsečném Františákově pokusu o představení světa kolem svérázné a nesmiřitelně tvůrčí osobnosti Josefa Floriana povstávají postavy Suzanne Renaud a Bohuslava Reynka, Léona Bloye, Otokara Březiny, Jakuba Demla, Vladimíra Holana, Františka Halase a Jana Čepa, stejně jako notný počet zástupců Florianovy rodiny v čele s jeho ženou Františkou.  

16. 10. 2021

premiéra

12. 9. 2022

derniéra

Velká scéna

2:20 hod

[s 20 min. pauzou]

Galerie

Autoři

Martin Františák

Tvůrci

Režie

Martin Františák j. h.

Scéna

Horký stín – Jaroslav Čermák st. j. h. / Hynek Petrželka j. h.

Kostýmy

Eva Jiřikovská j. h.

Hudba

Ivan Acher

Pohybová spolupráce

Tomáš Rychetský

Představení řídí

Gabriela Schottnerová

Napovídá

Taťána Schottnerová