Země je kulatá

„I když máte vztek, buďte realisti: Savonarola je silnější. Vytvořil věčný stát, kde králem je Kristus." - Manente: "Nic není věčné, kromě lásky statečných mužů ke svobodě.” Armand Salacrou

O inscenaci

Renesanční Florencie v převratném roce 1492, v době velkých zámořských objevů, v uvolněné a veselé době karnevalu. Radosti lásky a život užívaný plnými doušky. Do chvíle, než tuto živou a vitální, uměnímilovnou a kulturní Florencii „zkrotí“ a ovládne náboženský fanatik – bratr Jeroným Savonarola. Dominikánský řeholník a fanatický kazatel Savonarola (1452 – 1498) je skutečnou historickou postavou, vletech 1494 – 98 začal hlásat republiku Florencii, jejímž jediným králem je Kristus.

Savonarola ve jménu Boha chce tedy obrátit celou Florencii na „správnou cestu“ pokání a askeze, na správnou cestu k Bohu (anebo do Pekel?). A Salacrouova hra se stává bojem proti fanatismu a tmářství, bojem za svobodu a svobodný názor.

14. 5. 2016

premiéra

28. 6. 2016

derniéra

Velká scéna

2:20 hod

[s pauzou]

Autoři

Armand Salacrou

Tvůrci

režie

Kateřina Dušková

dramaturgie

Kateřina Jonášová

překlad

Evženie Janů

scéna

Michal Syrový j. h.

kostýmy

Tomáš Kypta j. h.

hudba

Petr Piňos

chorografie a asistent režie

Tomáš Rychetský j. h.

představení řídil

Petr Pazourek

napovídala

Ivana Kučerová