Předplatné X

Diváci skupiny X mají možnost shlédnout v sezóně pět vybraných představení hostujících divadel, jejichž věhlas překročil hranice jejich domácího působiště. Tato skupina nemá předem daný pevný hrací den

Švandovo divadlo Praha
HAMLET

Městské divadlo Brno
VRABČÁK A ANDĚL

představení vzniklo v DJKT Plzeň
ENIGMATICKÉ VARIACE

 

Informace pro PŘEDPLATNÉ X (na hostující představení):
Vzhledem k pandemické situaci nebylo možné uzavřít kompletní plán pěti hostujících představení, většina divadel nemůže vzhledem k vlastnímu složitému plánování uzavírat nové závazky před úplným rozvolněním mimořádných opatření. Informace o repertoáru a převodu předplatného X pro aktuální předplatitele zašleme adresně v dohledné době, zveřejněny budou také zde na našich webových stránkách.

 

CENA JEDNÉ PŘEDPLATITELSKÉ VSTUPENKY

SKUPINA X
1. pásmo:
 2.500 Kč -upravit
2. pásmo: 2.400 Kč - upravit
3. pásmo: 2.300 Kč - upravit