Téma

Přednáškový a diskusní cyklus TÉMA, ve kterém s vámi sdílíme témata, kterými se právě zabýváme, či s nimiž se chceme „utkat“. Představíme vám osobnosti, se kterými spolupracujeme, pozveme odborníky, kteří svým hlubokým vhledem do určitého TÉMATU budou přínosem pro zamyšlení a diskusi.
Téma

Přednášky z Cyklu TÉMA probíhají na různých místech v divadle příležitostně, konkrétní termíny najdete v programu.

Proběhlá témata:

Divadelní tradice v Jihlavě 

přednáška herce Zdeňka Stejskala, tři reprízy konané v Divadelní kavárně a na Zkušebně v období 18. 10. 2019 – 28. 2. 2020, v souvislosti s 80. výročím HDJ.

Češi a Němci – stýkání a potýkání

přednáška badatele a publicisty Viléma Wodáka v Divadelním klubu 7. ledna 2020, v souvislosti s tvorbou dokudramatu Tak šel čas jihlavskou ulicí.

Sitcom jako specifický žánr

multimediální přednáška režiséra Zdeňka Duška v Divadelním klubu 19. listopadu 2019, v souvislosti s inscenací komedie Podivný pár.