Divadlo pokročilí (9-12 let)

Divadlo pokročilí (9-12 let)

Středa 18:00 - 19:30

Kurz je určen pro ty, kteří již mají předchozí zkušenost s divadlem/performancí. Studenti pokračují v rozvíjení svých hereckých dovedností. Prohlubují si znalost jevištní řeči a pohybu, improvizace a práce s hereckým partnerem i ve skupině. Důraz je kladen na rozvoj fantazie, slovní zásoby, kvalitní mluvy, empatie a komunikace. Při společné tvořivé práci se studenti seznámí se základními principy dalších divadelních disciplín jako jsou režie, dramaturgie, scénografie atd. Kurz probíhající přímo v prostorách HDJ poskytuje nejbližší a přímý kontakt s divadelní tvorbou a divadelním zákulisí.

Lektorka Michaela Matějová Mikulová.

Cena za pololetí 1.850,-