Jednorázový kurz : Rétorika a komunikace pro dospělé

Jednorázový kurz : Rétorika a komunikace pro dospělé

Sobota 10:00 - 17:00

10. 12. 2022

Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit umění komunikace. Ať už jde o mluvený projev nebo osvojení si nonverbální komunikace. Jak správně pracovat s hlasem, dechem, tělem a gesty? Jak zvládnout vystupování před lidmi? Jak bojovat s trémou? Vznosně se tomu říká rétorika. Jde ale také o to, jak působíte na lidi, a tomu se zase říká řeč těla. Naučíme vás, jak si tyto dovednosti osvojit a jak před auditoriem získat vnitřní klid, takže pro vás nebude problém mluvit k lidem. Během setkávání si formou praktických cvičení vyzkoušíte techniku jak mluveného projevu, tak i vystupování.

Lekce budou rozdělené do tří bloků.

První kurz - Verbální komunikace - proběhne v sobotu 10. 12. 2022, 10.00 - 14.00

Lektor Zdeněk Stejskal.

Přihláška a kontakt.