Divadlo a pohyb Děti II (7-8 let)

Divadlo a pohyb Děti II (7-8 let)

Úterý 16:00 - 17:00

V tomto kurzu se děti budou učit základním elementům pohybu (tělo, prostor, čas a tvar). Práce v hodinách bude rozdělena na rozvíjení improvizační techniky s předměty a na tvořivý přístup. Důraz bude kladen na formování komplexního přístupu k tvorbě skrze propojení fyzických dovedností dětí, jejich myšlení a emocí. Jednotlivé krátké choreografie a jejich opakování rozvíjí jejich paměť a tělesné dovednosti. Kurz se zaměří nejen na samostatnost v rámci tvorby, ale i na kolektivní spolupráci, která pomáhá rozvíjení sociální inteligence. Děti v tomto kurzu povedeme k vědomému používáni těla a ke kultivování pohybu.

Lektorky Denisa Musilová / Anna Korba Vanacká

Cena za pololetí 1.550,-