Divadlo a pohyb Děti III (9-12 let)

Divadlo a pohyb Děti III (9-12 let)

Úterý 17:15 - 18:30

Tento kurz je úvodem do fyzického a autorského divadla. Skrze individuální a skupinovou improvizaci a hru se děti seznámí s technikami pro vytváření pohybového a dramatického materiálu – práce s hlasem, tempem, kvalitou a dynamikou pohybu, kompozicí. Důraz je kladen na rozvoj fantazie, slovní zásoby, kvalitní mluvy, empatie a komunikace. V lekcích budeme také zkoumat vlastní pohybové možnosti a rozvíjet je na základě improvizace, pozorování, dialogu a práce ve skupině. Během roku se děti seznámí se základními principy performativních umění – pantomimy, tanečního divadla, nového cirkusu, činohry.

Lektorky Denisa Musilová / Anna Korba Vanacká

Cena za pololetí 1.550,-