Miláčci

PŮVODNÍ AUTORSKÁ HRA Podobenství osudů „miláčka a dcery národa" Zdenky Havlíčkové, dcery Karla Havlíčka Borovského. Tématu se chopí renomované tvůrkyně Dagmar Fričová a Lucie Ferenzová.

O inscenaci

Již několikátou sezónu usiluje Horácké divadlo prostřednictvím autorské tvorby o jevištní ztvárnění osudů a témat spjatých s Vysočinou. Tentokrát se zaměříme na osobnost dcery Karla Havlíčka Borovského – Zdeňky Havlíčkové. Její úděl a pozice dcery národního hrdiny v očích českého národa výrazně ovlivnily celý její život.

V dětství prošla s rodinou nebývalými útrapami – odloučení, chudoba, nemoci, jež měly v konečném důsledku za následek ztrátu obou rodičů. Česká společnost na ni uspořádala sbírku a stala se „dcerou národa“. Její poručníci se zasloužili o její vzdělání. Vysoká, tmavovlasá dívka s výraznýma očima se podobně jako její slavný otec nerada přizpůsobovala konvencím. Když se rozhodla žít po svém – rázem přestala být „miláčkem národa“.

27. 4. 2024

premiéra

Velká scéna

Autoři

Dagmar Fričová

Tvůrci

Lucie Ferenzová