Martinů - Česká rapsodie Bohuslavova

„Od lidových vlivů, přes rozměr hluboce spirituální až k surreálné propasti protichůdných a napínavých pocitů a vjemů. Ne že by to byla cesta velice těžko uchopitelného skladatele, který už svým jménem slaví boha a vrací mu svou napínavou nejednoznačností všechny ty dary, je to však jistě prostor, který mne jako autora a režiséra velice láká. Moc rád bych naším dílem nahlédl do příběhu muže, který i ve velkém světě nesl s sebou mlhy a slunce Vysočiny ...” Dodo Gombár, režisér

O inscenaci

Autorský text o Bohuslavovi Martinů navazuje na dramaturgickou linii, jejímž cílem je prohlubovat naše dnešní povědomí o vlastní minulosti v sepětí s blízkým krajem, jeho charakterem a lidmi, kteří spoluvytváří naši historii, ať už v zapomenutém a zaprášeném otisku či s celosvětovým věhlasem.

Hra se vydává živě ohledávat osudy světově proslulého skladatele Bohuslava Martinů, započaté v závětří Vysočiny, ve věžní místnosti kostela svatého Jakuba v Poličce. Přibližuje zákruty mysli a některé okolnosti života tohoto skladatele, ve své vlasti zastíněného popularitou Bedřicha Smetany či Antonína Dvořáka. Cesta, jež čítá osobní i autorské touhy a sny, napříč jeho životní poutí.

Autorský text připravil pro naše divadlo hostující režisér Dodo Gombár, jedna z nejvýraznějších osobností současné československé divadelní scény, ve spolupráci s dramaturgem Jaroslavem Čermákem.

Inscenační tým s vděčností děkuje laskavému kolektivu Městského muzea Polička a Centru Bohuslava Martinů, zejména pak doc. Monice Holé, která i se svými kolegy našemu týmu mnohonásobně srdečně pomohla myšlenkami i skutky.

5. 9. 2020

premiéra

18. 5. 2022

derniéra

Velká scéna

2:40 hod

[s pauzou]

DOKU

Galerie

Autoři

Dodo Gombár

Tvůrci

režie

Dodo Gombár j. h.

scéna Tom Ciller j. h.

Tom Ciller j. h.

kostýmy

Lenka Odvárková j. h.

hudba

David Rotter

pohybová spolupráce

Denisa Musilová

představení řídí

Gabriela Schottnerová

napovídá

Ivana Kučerová