Zombie nejsou demokrati

„Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatím co těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.” Václav Havel

O inscenaci

Původní inscenace Neuvěřitelné dobrodružství Ústavy, kterou pro malou scénu napsali Lumír Košař, režisérka Tereza Říhová a dramaturg Jaroslav Čermák, se stala základem k upravné verzi Zombie nejsou demokrati, která vznikla v rámci projektu Neformální vzdělávání mládeže Domu zahraniční spolupráce v Praze. Autorem inscenační úpravy pro potřeby projektu je Zdeněk Stejskal, premiéra upravené verze proběhla 21. 10. 2022, hrajeme pouze v rámci projektu Domu zahraniční spolupráce Praha.

Inscenace přibližuje fenomén ústavních pořádků srozumitelnou, vpravdě dobrodružnou a komediální formou. Mladý tvůrčí tým situuje děj svého představení do povědomého prostoru anonymního obchodního centra, do současného před-apokalyptického světa na hraně zhouby, v němž si náhodná skupina devíti odlišných individualit musí nastavit pravidla soužití a vytvořit pro své společenství funkční a fungující řád. 

 

 

29. 11. 2019

premiéra

7. 6. 2023

derniéra

Malá scéna

1:40 hod.

[bez pauzy]

Galerie

Autoři

Lumír Košař

Tereza Říhová

Jaroslav Čermák

Tvůrci

dramaturgie

Jaroslav Čermák, Barbora Jandová

scéna

Magdaléna Teleky j. h.

kostýmy

Hynek Petrželka j. h.

pohybová spolupráce

Tomáš Rychetský

hudba

Ondřej Mikula (AidKid)

představení řídí a napovídá

Gabriela Schottnerová