Zveme vás na dvoudenní intenzivní kurz rétoriky

Zveme vás na dvoudenní intenzivní kurz rétoriky

Naše Zkušebna přichází s novinkou, intenzivním víkendovým Kurzem rétoriky a (sebe)prezentace, který je určen všem, kdo pravidelně mluví k většímu počtu posluchačů a chtějí si zlepšit své řečnické dovednosti a naučit se komunikovat efektivně a s lehkostí. Ať už mluvíte před třídou, spolužáky, prezentujete svou práci před posluchači nebo se jen snažíte zvládnout komunikační schopnosti s druhými.

Lektor, herec Zdeněk Stejskal, je nejen specializovaným odborníkem v oblasti komunikace a rétoriky, ale i laskavým učitelem. Kurz proběhne ve dnech 5. února (sobota) 10 – 13 a 14 – 17 hodin a 6. února (neděle) 10 – 13 hodin, cena 1.400 Kč. Případné dotazy a přihlášky směrujte prosím Denise Musilové na [email protected], kapacita kurzu 15 účastníků.


Součástí kurzu jsou tři sebevzdělávací bloky, které spolu souvisí a vzájemně se doplňují:

1. VERBÁLNÍ KOMUNIKACE
• technika správného nádechu
• hlasivky a posazení hlasu
• využití rezonančních center našeho těla
• technika správné výslovnosti
• hlasová hygiena
Zní to banálně, ale abychom mohli začít mluvit, je třeba se správně nadechnout. Dýchat umíme od první vteřiny našeho života, málokoho tedy napadne, že existují různé způsoby nádechů a hospodaření s dechem, jež potom ovlivňují naši řeč. Stejně jako svaly i hlasivky je třeba trénovat. Umět s nimi správně zacházet je základ mluvené komunikace. Už pouhé „posazení hlasu“ do správné řečové polohy zlepší naši schopnost mluvit hlasitěji s minimální námahou. Pokud správně zapojíme všechna řečová centra, budeme schopni umluvit i velké sály bez použití mikrofonu.

2. NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE
• proč vznikla nonverbální komunikace
• efekt prvního dojmu
• důležitost očního kontaktu
• jak naše mimika ovlivňuje posluchače
• jak vhodně využívat naše gesta a postoj
• co je to proxemika (nonverbální komunikace v prostoru) a jak jí využít v náš prospěch
Nonverbální komunikace je stará tisíce let. Máme ji v sobě zakódovanou, proto například dokážeme z drobných gest a chování „odhadnout člověka" ještě dříve, než promluví. Osvojíme-li si vědomé používání nonverbální komunikace, budeme schopni mnohem lépe působit na své okolí a posluchače, lépe udržíme jejich pozornost a zvýší se naše přirozená autorita ve skupině. Zároveň budeme schopni mnohem lépe odhadnout druhého a předejít tak případným nedorozuměním a zbytečným konfliktům.

3. ZVLÁDÁNÍ KOMUNIKACE PŘED POSLUCHAČI
• vnímání prostoru
• pochopení vztahu mezi mnou a posluchači
• paměť, její trénink a využití
• tréma a její zvládnutí
• rytmus a dynamika projevu
• udržení pozornosti posluchačů
Zvládnutí trémy je nedílnou součástí každého vystoupení před lidmi. Tréma nás může paralyzovat, dá se s ní ale také pracovat a využít ji v náš prospěch. Nedílnou součástí každého vystupování je také vědomá práce s pamětí, aby kupříkladu neselhala v tu nejméně vhodnou chvíli. Ukážeme si, jak funguje komunikace mezi mluvčím a posluchači a jak naše vnitřní rozpoložení publikum nevědomky ovlivňuje. Existují různé techniky, jak správně pracovat s dynamikou projevu, ať už při přednášce či jiné prezentaci. Naučíme se, jak využít „pozitivní manipulace“ k udržení posluchačovy pozornosti.

3. 2. 2022