Švejk Tour pokračuje v Bosně a Hercegovině

Švejk Tour pokračuje v Bosně a Hercegovině

Slavný román Jaroslava Haška slaví letos 100 let od prvního vydání. Z podnětu našeho divadla vznikla nová dramatizace renomovaného autora Petra Sikory, jehož scénář Osudy dobrého vojáka Švejka na našem jevišti režijně zpracoval Michal Skočovský.

Na oslavu výročí jsme uspořádali se Švejkem malou tour, po Komárně a Novém Městě na Moravě nás čekají dvě významná města v Bosně a Hercegovině, 23. srpna hrajeme v Zenici a 24. srpna pak v Sarajevu, kde celá ta lapálie se světovou válkou a tedy i dobrodružstvím našeho Švejka začala. Organizace zájezdů v době covidové má svá úskalí, nicméně v tomto jubilejním roce připravujeme ještě několik „švejkovských cest“ po ČR i do zahraničí.

Realizaci Švejk Tour 2021 finančně podpořilo statutární město Jihlava.

17. 8. 2021