Oblomov! Premiéra na Malé scéně 17. února 2024

Oblomov! Premiéra na Malé scéně 17. února 2024

Šestá premiéra 84. sezóny vnáší do prostoru Malé scény po dvou letech opět nové dílo do linie inscenací, které svébytným způsobem zprostředkovávají zejména mladšímu publiku setkání s díly literárních klasiků. Tvůrčí tým tentokrát předkládá jevištní zpracování románu Ivana Alexandroviče Gončarova Oblomov v dramatizaci, kterou pro Malou scénu HDJ připravil s osobitým náhledem David Košťák, renomovaný dramatik, překladatel a dramaturg.

Gončarovův časuvzdorný román soustředí svou pozornost na osud jedinečného případu tzv. zbytečného člověka, jenž skrze autorův rukopis podmanivě vrávorá takřka bez zúčastnění okolo vlastní existence. Samotná dramatizace posouvá předlohu vstříc bezčasí, které se stává ideální živnou půdou, v níž omlazené postavy konfrontují diváka s tématem vlastní identity a svíravé mnohosti životní volby.

Zástupce nejmladší tvůrčí generace a talentovaný režisér Josef Doležal, (který již dříve v HDJ spolupracoval na dramatizaci Utrpení mladého Werthera), ke svému pojetí poznamenává:

Oblomovovo vědomé outsiderství nastavuje zrcadlo společnosti, ať té dnešní, nebo té Gončarovově. Jeho hrdý postoj, projevující se absolutní nečinností, je kritikou světa, který nás obklopuje. Oblomovské teze ale naráží na Štolce, který mu je svou životní energií a čirou láskou k životu rezonérem. Odtud pramení téma, na kterém stavím svou inscenaci; jak vůbec žít, pro co, pro koho a proč.

Společně s inscenačním týmem jsme směřovali k tomu, aby inscenace byla neustálým zápasem dvou světů, dvou životních tezí, dvou postojů. I proto jsme s výtvarníky zvolili koncepční prostorové řešení - opony, jako membrány světů, kterými Oblomov prochází, ale také zároveň jako personifikace samotných postojů. Stará zašlá opona, obraz Oblomovova světa, Štolcův svět naopak až nevkusně zářící. Teď nebo nikdy."

Režisér Josef Doležal dále k procesu zkoušení dodává: „Díky veliké tvůrčí vstřícnosti všech zúčastněných se samotný zkoušecí proces nesl v poklidném, avšak velmi kreativním duchu. Spojení zejména mladých lidí, absolventů DAMU a JAMU v kombinaci s etablovanými členy souboru vytvořilo atmosféru, která sama generovala tvůrčí stav. To mi přijde jako výtečná živná půda pro vytvoření svébytného divadelního jazyka na cestě za možnou generační výpovědí.”

K nazkoušení titulní role byl pozván talentovaný člen uměleckého souboru F. X. Šaldy v Liberci Ondřej Kolín, jenž tak splnil mnohaletý sen uměleckého vedení o vzájemné spolupráci. V dalších rolích uvidíte Ondřeje Šípka, Petra Šindlera, Barboru Bezákovou, Tomáše Slabiňáka, Lucii Sobotkovou a hostující členy techniky Ondřeje Havlíka a Pavla Nešpora.

 

7. 2. 2024