Odprodej movitého majetku - v nabídce je autobus

Odprodej movitého majetku - v nabídce je autobus

V rámci odprodeje nepotřebného majetku nabízíme:

Autobus KAROSA, typ C 954.1360, rok pořízení 2004, STK do 11/2023, pořizovací cena 3.796.100 Kč.
Autobus je zastaralý, nesplňuje některé bezpečnostní požadavky (pásy na všech sedadlech aj.).
Požadovaná cena: 60.000 Kč.

Kontaktní osoba pro odprodej: Ondrej Remiáš, tel. 602 425 843, dotazy technického charakteru a případné prohlídky autobusu: Peter Ház, tel. 737 389 307.

24. 5. 2023