POOL - česká premiéra autorské pohybové inscenace Denisy Musilové

POOL - česká premiéra autorské pohybové inscenace Denisy Musilové

Všechny příznivce pohybového divadla zveme 18. května 2023 v 19,30 na Malou scénu, kde proběhne česká premiéra autorské inscenace Denisy Musilové POOL. Inscenace, která vznikla v česko-americké koprodukci, je spojením performance, vizuálního umění a dokumentu. 

Denisa Musilová, renomovaná choreografka a tanečnice, jejíž profesní životopis je naplněn zkušenostmi z významných spoluprací v ČR i zahraničí, se v posledních pěti letech věnuje také pohybovým kurzům na Zkušebně Horáckého divadla a spolupracuje na pohybové stránce mnoha inscenací HDJ (naposled Popel na křídlech Suzanne Renaud, premiéra duben 2023).

Ke své inscenaci Denisa Musilová říká: „POOL je další z mých choreografií, ve které se místo formy snažím soustředit na psychologické vzorce postav k určitému tématu. Ve své tvorbě zkoumám pocity vyloučení a samoty se snahou zapadnout. Jako žena jsem hluboce zainteresována upozorňovat a zkoumat represe a mylné představy, které nás ženy obklopují. POOL je pro mě nyní velmi důležitý v otázce předávání vzorců chování mezi matkou a dcerou.“

Tvůrčí tým zkoumá způsob, jakým se přesouvá moc, když se pohybujeme mezi pohledem, viděním a tím, že jsme viděni. Ve společnosti, ve které je sebe objektivizace ženství zesměšňována dominantní kulturou i jejími kritiky, je internalizovaný útlak přehlížen. POOL si klade za cíl přiblížit toto mezigenerační zranění.

Po představení bude probíhat diskuze s autorkou a performery. „Jde mi hlavně o to, dát lidem šanci ptát se a hovořit. Je to pro mě důležité, budu představením otevírat určité otázky a chci vědět, jak to vnímají diváci. Myslím si, že umění je také služba pro lidi, nedělám to jen pro sebe. Je pro mě důležité najít svobodu ve sdílení společných pocitů a prožitků …“, dodává Denisa Musilová.

Tvůrčí tým:

Koncept a choreografie: Denisa Musilová
Hudba: Aleš Kauer
Účinkují: Mark DeChiazza, Denisa Musilová, Adéla Pešoutová a Tomáš Rychetský

Dílo vzniklo za podpory Státního fondu kultury České republiky, Magistrátu města Jihlavy a Krajského úřadu Kraje Vysočina. Partnerem projektu je Horácké divadlo Jihlava. POOL se bude uvádět v USA na festivalu Rehersal for Truth v New Yorku a v Jerey City Theater Centrer.  


Choreografka tanečnice a performerka Denisa Musilová se ve své tvorbě věnuje pohybové instrospekci, v níž psychologické konflikty dostávají fyzickou podobu. Působila v Izraeli a USA, její autorská díla byla koprodukována a prezentována v Evropě i USA. Letos byla vybrána na uměleckou rezidenci v Baryshnikov Arts Center v New Yorku, kde byl POOL částečně nazkoušen. V roce 2022 získala výzkumnou rezidenci ve Watermill Centru Roberta Wilsona. Podílela se na choreografiích pro Swing Heil! v režii Ivety Ditte Jurčové – inscenace vznikla ve spolupráci HDJ se slovenským Divadlem Pôtoň, muzikálu Branický zázrak v režii Jana Svěráka, Quijote v režii Marka DeChiazzy pro prestižní PEAK Performances a pro operu SAVIOR skladatelky Amy Beth Kristen, uvedenou pro Chicago Symphony Orchestra. Je autorkou projektu Prototypes v New Yorku a několikrát byla pozvána k performanci na benefičních akcích Roberta Wilsona. V České republice Denisa Musilová tančila v inscenaci Viva La Mama v režii Radima Vizváryho v Národním divadle a spolupracovala na nových choreografiích pro taneční soubory DEKKADANCERS, Divadlo Bílá Holubice a Tantehorse. Je držitelkou Nejvyššího ocenění Kraje Vysočina.

 

 

12. 5. 2023