Horáček aneb kdo se stydí, nehraje!

Horáček aneb kdo se stydí, nehraje!

Na 9. června 2023 připravujeme první ročník nepostupové přehlídky amatérských divadelních kroužků při základních školách v Kraji Vysočina Horáček aneb kdo se stydí, nehraje! Šance pro všechny děti, které se ve škole věnují divadlu.

Při mnoha základních školách fungují dramaťáčky, v nichž pedagogové s dětmi poctivě připravují představení, která pak předvedou svým spolužákům, kamarádům a rodinám. Novou příležitostí a podnětem pro ně je přehlídka, k níž autorka myšlenky a organizátorka Anna Korba Vanacká říká: „Smyslem přehlídky je možnost prezentace divadelní tvorby amatérských divadelních kroužků fungujících při základních školách v oblasti dramatické výchovy. Dále také vytvoření příležitostí pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci dětí i pedagogů.“

Přehlídka se bude konat na malé scéně našeho divadla, děti ze školních dramťáků tak budou mít možnost odehrát svá představení na jediné profesionální scéně Vysočiny a před novými diváky.

Připomínáme, že termín pro odevzdání přihlášek je již 9. května, pro váhající či opozdilé zájemce uvádíme kontakt, své dotazy zasílejte na [email protected].

A nevájete... kdo se stydí, nehraje!

4. 5. 2023