PREMIÉRA: Nad Sázavou

PREMIÉRA: Nad Sázavou

Jubilejní tisící premiérou Horáckého divadla je autorský muzikál

Šestá premiéra v letošní 83. sezóně navazuje na silnou tradici zdejší muzikálové produkce, kterou rozšiřuje o další titul, jež je zároveň jubilejním tisícím titulem, který Horácké divadlo uvede od svého vzniku v roce 1940.

Pořadové číslo tisíc v tzv. „křestním listu“ inscenace Nad Sázavou v nás vzbuzuje především obdiv. Představa tisíce nastudovaných divadelních her, z nichž každá měla svůj život a svůj příběh, je pro nás velmi konkrétní představou o neuvěřitelném množství tvůrčí energie. Nejen členů uměleckého souboru, jichž archiv Horáckého divadla čítá přes 500. U všech tisíce titulů byl také zákulisní personál, řemeslníci v dílnách, pracovníci správy divadla a další. A jimi teprve začínají zástupy těch, jejichž profesní či soukromé životy divadlo prostoupilo, a bez jejichž práce, podpory a zájmu by tisíc titulů nevzniklo.

Zakladatelé Horáckého divadla ho ve svém úvodním prohlášení s výjimečným důrazem svázali s regionem Vysočiny a oslovovat diváky na celé Vysočině se divadlu daří dodnes. Všech tisíc titulů, ať už vznikaly pod hlavičkou původního družstva, zřizovatele města Jihlavy v minulosti, či dnes zřizovatele Kraje Vysočina, bylo určeno divákům našeho kraje a staly se tak součástí jeho kulturního kontextu.

V jubilejním titulu Nad Sázavou se až symbolicky snoubí autentické hodnoty Horáckého divadla. Muzikálový titul má vždy potenciál oslovit největší počty diváků. Téma trampingu je pro region Vysočiny bytostně přítomné ve svých nejrůznějších formách. A původní tvorba a reflexe přítomnosti je jedním z nejsilnějších uměleckých nástrojů k navázání spojení s hledištěm. Titulem Nad Sázavou bychom rádi oslavili divadelní „tisícovku“ společně se všemi diváky.

18. 2. 2023