Klaunova cesta otevře 83. divadelní sezónu

Klaunova cesta otevře 83. divadelní sezónu

První premiéra 83. divadelní sezóny připadla týmovému autorskému titulu Klaunova cesta ze Země na Měsíc a odehraje se na velké scéně v sobotu 3. září 2022. Inscenace charakterizovaná jako klaunská férie je v rámci HDJ výjimečným počinem. Ať už vytvořením doposud nepředstavitelných tvůrčích svazků, využitím donedávna neprobádaných metod práce, či snahou otevřít sezónu neotřelým zážitkem pro celou rodinu.

Autorské představení na námět Michala Skočovského je výsledkem spojení tvořivého náhledu hned několika tvůrčích sil a uskupení. Je tu ústřední trojice protagonistů rozličných talentů a dovedností - František Maňák, Jakub Škrdla a hostující Jiří Juráš, jenž tomuto projektu bezprostředně poskytuje své mnohaleté profesionální zkušenosti z divadel a projektů nového cirkusu. Stejnou měrou pak formuje DNA této inscenace choreografická vize Anny Korby Vanacké, která zastřešuje jevištní pohyb hned dvou uskupení, jež na realizaci inscenace spolupracují. Jedná se o nebývalou syntézu dvou poloh pohybových dovedností ve spojení akrobatů ze spolku SGYM - Sokol Jihlava a tanečnic z jihlavské Nart Dance School. Rovnocenným dílem přispívá do souzvuku původní tvůrčí energie rovněž skladatel a autor písňových textů Mario Buzzi, hudební linka tak byla složená přímo pro herečky - v tomto případě zpěvačky - Svetlanu Hruškociovou a Stanislavu Hajdukovou.

Syntézu všech těchto elementů, včetně kostýmních návrhů hostující Lucie Špalkové scénografie Michala Skočovského, zastřešuje režisér a nastupující umělecký šéf Zetel, jenž přebral režijní štafetu po Michalu Skočovském ve druhé fázi zkoušení, a přivádí titul k finálnímu tvaru plnohodnotné klaunské férie.

Představení upírá pozornost k jádru činorodého procesu a s ním spojené potřeby a nutnosti imaginace. Tuto linii můžeme sledovat prostřednictvím fantazijního děje, jež nás provází hlavou neúspěšného klauna na sklonku jeho kariéry. Cestu jeho myslí lemují fantazijní výjevy, bláznivé a obrazivé zážitky v pestrých podobách hledání humoru, hledání sdělení, jako i hledání spásného nápadu a naděje.

31. 8. 2022