PF 2021

PF 2021

Do příštího roku přejeme z Horáckého divadla štěstí, zdraví, lásku… živou kulturu a běžný život !
Váš tým HDJ

31. 12. 2020