Závěrečná vystoupení dětí z kurzů Zkušebny

Závěrečná vystoupení dětí z kurzů Zkušebny

Divadelní Zkušebna není jen místo, kde zkouší herci, je to především vzdělávací interaktivní platforma, v jejímž rámci probíhají také kurzy pohybové výchovy. Dvousemestrální kurzy kreativního a divadleního pohybu pro různé věkové kategorie dětí končí zároveň s divadelní sezónou, tituly kurzů a jména lektorů pro příští sezónu budou vypsány na podzim.

Po dvou sezónách, které jsme si zvykli označovat za covidové a v nichž byla také činnost kurzů značně utlumena, se v aktuální sezóně podařilo většinu lekcí realizovat. Opět také připravili absolventi jednotlivých kurzů pro své rodiny závěrečná představení pod vedením lektorek Denisy Musilové, Radmily Krásenské a Šárky Býčkové.

8. 6. 2022