Aktuálně platná proti pandemická opatření

Aktuálně platná proti pandemická opatření pro návštěvu divadelního představení. Platí i pro venkovní akce.
Aktuálně platná proti pandemická opatření

Na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a splňují jednu z podmínek:

Jsem alespoň 14 dní po ukončeném očkování,

nebo jsem do 180 dní od prodělání onemocnění COVID 19,

nebo mám negativní výsledek testu, který byl proveden na veřejném odběrovém místě, nebo na jiném místě, které má k tomuto úkonu licenci, a následně byl na tomto místě i vyhodnocen (PCR test ne starší 7 dní, POC antigenní test ne starší 72 hodin).

Návštěvník, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, je povinen doložit splnění jedné z výše uvedených podmínek, potvrzení prosím mějte připraveno pro kontrolu u vstupu.

Vstup je povolen pouze s respirátorem.