Aktuálně platná proti pandemická opatření

Aktuálně platná proti pandemická opatření pro návštěvu divadelního představení. Platí i pro venkovní akce.
Aktuálně platná proti pandemická opatření

Na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a splňují jednu z podmínek:

  • ukončené očkování proti COVID 19,
  • nebo do 180 dní od prodělání onemocnění COVID 19,
  • nebo osoby do 18 let s negativním výsledkem testu, který byl proveden na veřejném odběrovém místě, nebo na jiném místě, které má k tomuto úkonu licenci, a následně byl na tomto místě i vyhodnocen (PCR test ne starší 3 dnů)
  • nebo osoby po první dávce očkování s negativním výsledkem testu, který byl proveden na veřejném odběrovém místě, nebo na jiném místě, které má k tomuto úkonu licenci, a následně byl na tomto místě i vyhodnocen (PCR test ne starší 3 dnů)

Návštěvník, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, je povinen doložit splnění jedné z výše uvedených podmínek, potvrzení prosím mějte připraveno pro kontrolu u vstupu.

Vstup je povolen pouze s respirátorem.

Děkujeme divákům za pochopení a respektování platných nařízení.