zpět na úvodní stránku

historie divadla

Členové uměleckého souboru Horáckého divadla od roku 1940

Všechny inscenace od vzniku Horáckého divadla v roce 1940

Nejdůležitější mezníky v historii Horáckého divadla od roku 1939

Jihlavská divadelní tradice od roku 1512 do roku 1939

Mezníky v historii HDJ od roku 1939

1939

Koncem roku se uskutečnily první porady skupiny nadšenců, které pak v následujících měsících pokračovaly v Jihlavě, Německém Brodě a Velkém Meziříčí a byly prvním impulsem ke vzniku české divadelní scény na Vysočině.

1940

Na konci srpna vzniká akční výbor, který zahajuje praktické kroky ke zřízení divadla. Značné potíže byly se získáním koncese na jeho provozování. Nakonec se podařilo získat majitele koncese Rudolfa Nádheru.

12. září
s ním byla uzavřena smlouva, která jej učinila prvním ředitelem.

18. října
premiérou Vrchlického hry „Soud lásky“ byla oficiálně zahájena činnost Horáckého divadla v Národním domě v Třebíči.

1944

1. září
je vrámci totaleinsatzu Horácké divadlo německými okupačními úřady uzavřeno.

1945

květen
Horácké divadlo se po vystupování v divadelních sálech měst Vysočiny natrvalo stěhuje do budovy Městského divadla v Jihlavě.

1952

červenec
Je zahájena rekonstrukce hlediště divadla.

1989

31. října
byla inscenací hry „Jak přišla basa do nebe“ uzavřena divadelní budova. Začíná tak postupné „odstrojování“ divadelní budovy a přípravy na plánovanou rekonstrukci.

30. října
do budovy divadla je naposledy vpuštěn náš fotograf.

17. listopad
Po tomto datu vstupuje divadlo do stávky a těžiště svého působení přenáší do náhradního prostoru v divadle Na Kopečku, v areálu psychiatrické léčebny.

1990

Demoliční práce, které předcházely plánované rekonstrukci podle návrhu arch. Sedláka,
byly zastaveny.

1992

16. března
položení základního kamene. Začíná nová etapa výstavby komplexu divadelních budov. Vítězný návrh kolektivu autorů ve složení: ing.akadem.arch. Václav Králíček, ing.arch. Vladimír Krátký, ing.arch. Tomáš Brix, Miroslav Melena a Jan Vančura začala realizovat jihlavská stavební firma PSJ spol. s.r.o., jako generální dodavatel stavby. Generálním projektantem stavby je VPÚ DECO Brno. Generálním investorem stavby je Okresní úřad v Jihlavě, jako zřizovatel HD Jihlava.

1993

Miloš Stránský, ředitel divadla, vyhlašuje první ročník divácké ankety „Horác“ za sezónu 1992-93.

11. září
Umělecký soubor divadla zajíždí do Holandska a v Purmerendu se představuje místnímu publiku hudební komedií „Nejkrásnější válka“, ve které je mluvené slovo v němčině a pěvecké pasáže jsou v češtině. (S touto inscenací divadlo také hostuje v Německu: 19.9.1993 – Roding, 4.11.1993 – Furth in Wald, 3.3.1994 – Geseke a 4.3.1994 – Delbrück.) Výtěžek z tohoto představení si soubor odváží jako příspěvek na výstavbu divadla.

1995

31. května
celkové náklady na výstavbu divadla dosáhly částky 141 000 000,00 Kč.

23. června
odehrána inscenace „Sto dukátů za Juana“, jako poslední představení HDJ v náhradním prostoru v divadle Na Kopečku.

1. července
se soubor divadla stěhuje do nové budovy.

13. září
Slavnostní předání symbolického klíče od nové budovy divadla.

7. října
První představení v nové budově divadla. Dramatik Josef Bouček pro tuto příležitost napsal divadelní hru „Smrt v císařském domě“. Do hlavní role Císaře Zikmunda obsadil režisér Karel Brynda hostujícího herce Bořivoje Navrátila.

18. října
„Setkání generací“ - slavnostní večer k 55ti letům trvání Horáckého divadla.

20. října
Slavnostní zahájení provozu nové budovy Horáckého divadla Jihlava.

1996

7. března
Horácké divadlo Jihlava navštívil prezident ČR pan Václav Havel.

2000

21. října
„Setkání generací“ - slavnostní večer k 60ti letům trvání Horáckého divadla.

2007

21. ledna
převzetí diplomu ČESKÉHO DIVADLA za divácky nejúspěšnější hudební inscenaci Na skle malované v XI. ročníku přehlídky.

2008

záříVýsledky XVI. ročníku divácké ankety Horác ředitel divadla anuloval. Učinil tak 18.8.2008 z důvodu neetického jednání dvojice L.F. a J.V. tím, že ovlivňovali svoje příznivce a známé a žádali je o hlasy v jejich prospěch. Šetřením ředitel divadla zjistil, že značná část těchto respondentů V TÉTO SEZONĚ vůbec Horácké divadlo nenavštívila.

2010

18. října
„GALAVEČER 70 LET HDJ“ - slavnostní večer k 70ti letům trvání Horáckého divadla a vyhlášení výsledků divácké ankety Horác za sezonu 2009 - 2010. Večerem provázel ředitel divadla Josef Fila a herec Zdeněk Stejskal.

2011

20. března
HD Jihlava a vznikající Společnost Luboše Hrůzy o. s. uspořádaly na Malé scéně, při příležitosti ukončení výstavy scénografie Luboše Hrůzy, setkání s hercem a režisérem Janem Kačerem a herečkou Evou Bryndovou-Kaplerovu. Přítomen byl také norský velvyslanec Jens Eikaas, jehož účast na setkání byla motivována také nominací Luboše Hrůzy na Cenu města Jihlavy. Nedělní odpoledne, po návštěvě Galerie v Suterénu HDJ, skončilo promítáním záznamu inscenace „Mandragora“ Činoherního klubu, v režii Jiřího Menzela, z roku 1965.

2015

17. října
„75 LET HDJ“ - slavnostní večer k 75. narozeninám Horáckého divadla. Večerem provázeli herci našeho souboru. Součástí oslav byla také výstava v Oblastní galerii Jihlava, jejímž kurátorem byl herec Zdeněk Stejskal.

Jihlavská divadelní tradice od roku 1512

1512

Záznam o prvním divadelním představení vpodání studentů městské školy.
 

1561

Zřízení vyššího gymnázia znamená rozkvět studentského divadla s vrcholem v 90. letech tohoto století.
 

1652

Založeno jezuitské gymnázium, jehož žáci byli také náruživými divadelníky. Z jejich her se však vytratila jistá renesanční volnost, protože divadelní hry sloužily cílevědomé propagaci katolických dogmat. Jezuitské divadlo se stávalo složkou okázalých náboženských slavností a jednou ze zbraní protireformace, ať již v Jihlavě samé nebo v okolí – Brtnici, Polné či Německém Brodě.

1727

Studentská divadelní představení hrána v divadelním sále ve třetím poschodí gymnázia v Hluboké ulici (dnešní Městská knihovna, č. popisné 109, č. orientační 1).

1740

Divadelní sál v Hluboké ulici slouží i jiným složkám divadelního života. Z tohoto roku je doloženo pořádání opery.
Po roce 1750 se zde divadlo hrálo pravidelně.

1768

Byly veškeré studentské divadelní produkce zakázány státními úřady pro nežádoucí úniky od vzdělávací činnosti.

1792

Novým stánkem divadla se stává upravený bývalý špitální kostelík sv. Alžběty
(dnešní ulice Komenského 29).

1825

Divadlo se hraje ve větším sále ve 2. poschodí tehdy proslulého hostince „U tří knížat“ (Masarykovo nám. 44). Divadlo se také hrálo v hostinci „U železné dráhy“ pod hradbami (Březinovy sady 27).

1840

První doložené divadelní představení v češtině. 3. března v sále „U tří knížat“ odehrála společnost M. Saydlerové Štěpánkovu hru „Čech a Němec“.

1849

Varšavský rodák Johan Okonski, výrobce kovového zboží, koupil zchátralou budovu někdejšího konventního kostela kapucínů sv. Františka. K velkému překvapení jihlavské veřejnosti záhy změnil svůj původní úmysl využít ji pro podnikatelské účely a rozhodl postavit na jejím místě konečně důstojný divadelní stánek pro tehdy 21.000 město.

1850

23. února
bylo vydáno stavební povolení.

16. listopadu
bylo na svou dobu moderně vybavené divadlo slavnostně otevřeno představením veselohry F. von Elscholze „Výchovné metody“.

17. listopadu
navštívilo divadlo 1.300 diváků, z nichž 700 se mačkalo na galerii a vyzkoušelo tak dokonale její nosnost.

1865

Budovu divadla kupuje město za 14.000 zlatých a celá další léta tuto budovu provozuje.
Dřevěné nosné sloupy lóží a galerií byly nahrazeny železnými.

1866

6. listopadu
navštívil veseloherní představení v Městském divadle císař František Josef I. Traduje se, že oproti svým zvyklostem vydržel na představení až do konce.

1870

Zavedeno plynové osvětlení.

13. říjnav Městském divadle bylo první veřejné vystoupení devítiletého Gustava Mahlera. Podle jeho slov měla produkce jeden nedostatek – nekvalitní klavír.

1881

Vybudování nouzových východů a vnějšího požárního schodiště.
 

1891

Byl do budovy divadla zaveden vodovod.
 

1892

Byl instalován elektrický požární hlásič.
 

1908

Zavedeno elektrické osvětlení.
 

1933

Zřízeno ústřední vytápění.
 

1940

Zásadní změna do vzhledu jihlavské divadelní budovy. Podle návrhu brněnského architekta E. Lea, mírně ovlivněného funkcionalismem, byl zrušen vchod z Komenského ulice a byla vybudována nová vstupní hala z Divadelní ulice se zkušebnou, kanceláří a dílnami. Současně byl na protější straně ulice postaven sklad kulis.

ZPĚT NAHORU

konec stránky Horáckého divadla patka homepage